Telefoon: 0317-617.490

21-01-2019

Je mag me altijd aanvallen....

Het verhaal gaat dat O’Sensei zijn leerlingen uitdaagde hem aan te vallen wanneer ze dat wilden. Een oud verhaal....

Het ging daarbij met name om de uchi-deshi. ‘Deshi’ betekent leerling en ‘uchi’ betekent huis. ‘Uchi-deshi’ zijn dus leerlingen die in het huis van de leraar wonen, daar volledig verblijven en met de leraar trainen. Ze houden de dojo schoon, doen allerlei klussen, volgen alle opdrachten op, vergezellen de leraar als uke en begeleider/verzorger op diverse trips., etc.

O’Sensei was een zeer getalenteerde krijgskunstbeoefenaar en de stichter van het aikido. De verhalen over hem zijn in diverse boeken na te lezen. Er werd beweerd dat hij paranormaal begaafd was, dat hij in staat was om de energie, de intentie van een eventuele aanval waar te nemen. Zelf zou hij gezegd hebben dat hij voorafgaand aan een aanval een soort lichtbundel op zich af zag komen. Toen hij in het leger zat, in de Japans-Russische oorlog van 1902-1904, zag hij dat ook wanneer er kogels op hem werden afgevuurd. Je kan niet sneller zijn dan een kogel, maar wel sneller dan de (paranormaal) waargenomen intentie van de aanvaller. Hij zou dan simpel uit de lijn van de aanval gaan voordat de kogel werd afgevuurd. Dit is een van de vele beroemde verhalen over O’Sensei.

Jaren geleden hoorde ik op mijn werk in Rotterdam een verhaal van een collega die ergens achter Rotterdam bij een docent Aikido en Judo had gedaan. Deze collega was een jonge, wat naïeve vrouw. De betrokken docent is niet bekend is onze gelederen, niet in de AFN en zelfs niet in de Aikido bond Nederland. Hij had herhaaldelijk tegen zijn leerlingen gezegd: ”Jullie mogen mij altijd aanvallen”. Laat ik hier even aan mijn eigen leerlingen duidelijk maken dat ik dat niet wil. Maar die docent zei dus van wel.

Op een keer stond hij in een aikidoles een techniek aan zijn leerlingen uit te leggen. Hij had er een heel verhaal bij. Mijn naïeve collega was uke, en stond erbij te wachten tot hij uitgepraat was….. met een boken in haar handen. Ineens herinnerde zij zich zijn uitspraken, dat men hem altijd mocht aanvallen. In de volledige overtuiging dat hij opzij zou stappen en haar simpelweg zou ontwapenen en gooien, viel zij aan met een slag naar het hoofd….. en raakte hem vol! De docent viel neer op de mat, en van zijn voetstuk.

De moraal: overschat je eigen vaardigheden niet. Dat doet me denken aan een uitspraak van Ezra Shihan:

Neem aikido serieus, maar neem jezelf niet te serieus.

Piet Lagerwaard