Telefoon: 0317-617.490

Inschrijfformulier Aikido Stichting Arnhem Jiki Shin Kan

Dit formulier is tijdelijk buiten werking. (Hier schrijft u zichzelf of uw kind in als leerling van de Aikido Stichting Arnhem Jiki Shin Kan)

Voorwaarden voor inschrijving:
 1. Betaling is uitsluitend mogelijk door middel van automatische incasso per kwartaal
 2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Een houder van de Gelrepas/studentkaart krijgt alleen korting indien hij/zij een kopie van een geldige Gelrepas c.q. studentenkaart uploadt of opstuurt/mailt; de korting vervalt na verloop van de  pas/kaart, tenzij de leerling een kopie van de nieuwe Gelrepas/studentenkaart aanlevert.
 4. De Gelrepas kan slechts bij één sportclub tegelijkertijd worden gebruikt.
 5. Met het 'kortingstarief' wordt bedoelt een aangepast tarief, afwijkend van het jeugdtarief en reguliere tarief. 
 6. Inschrijving als senior-aikidoka geldt voor leerlingen met een minimumleeftijd van 55 jaar.
 7. Inschrijving als jeugd-aikidoka geldt voor leerlingen in de leeftijd 6 tot en met 17 jaar. 
 8. Bij een satellietdojo-lidmaatschap wordt de bondscontributie in de loop van ieder jaar afgeschreven. De machtiging loopt automatisch door, en staat los van de lesgelden van het sportcentrum/de dojo waar u traint. U kunt per mail opzeggen aan , uiterlijk op 30 november van het lopende kalenderjaar.
 9. OPZEGGING kan alleen schriftelijk of (info@aikidostichtingarnhem.nl) met inachtneming van een gehele kalendermaand opzegtermijn. Dus een opzegging per 1 mei moet uiterlijk 31 maart ontvangen zijn door het secretariaat. NB: een telefoontje of mondelingen mededeling aan de leraar is dus geen opzegging!
 10. De leerling c.q. ouders/verzorgers verklaren dat deelname aan de lessen gegeven door de Aikido Stichting Arnhem uitsluitend en alleen geschiedt voor eigen risico. En dat zij in geval van verlies, schade en/of letsel de Aikido Stichting Arnhem of haar docenten en/of bestuursleden niet aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen daarvan.
 11. Wijzigingen in lesdagen, lestijden en prijsstelling voorbehouden. Prijsverhogingen worden tijdig aangekondigd.
 12. De leerling respecteert en volgt de gangbare dojo-etikette tijdens de trainingen. Hij/zij volgt de aanwijzigngen van de docenten op. Dit geldt ook buiten de trainingen, d.w.z. in de zaal, kleedkamer of elders op het terrein van de dojo.
Machtiging tot automatische incasso:
 1. Door inzending van dit formulier verleen ik tot wederopzegging machtiging aan Aikido Stichting Arnhem om aan deze Stichting verschuldigde contributiebedragen eens per kwartaal af te schrijven van hierboven genoemde bankrekening.
 2. Het is mij bekend dat ik afgeschreven bedragen kan laten terugboeken bij mijn bank tot 56 dagen na de datum van afschrijving.
 3. De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken door schriftelijke melding aan het secretariaat van Aikido Stichting Arnhem.
 4. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de machtiging voor de automatische incasso door Aikido Stichting Arnhem stopgezet met inachtneming van hierboven genoemde kalendermaand opzegtermijn.
Persoonsgegevens nieuwe leerling
Vul hier de gegevens in van de nieuwe leerling. Voor Senioren-Aikido: vul in: "Senior" in het vak Beroep/studie/school hieronder
Geboortedatum  
- -  
Geslacht  


Adresgegevens
Soort lid
Jeugd en volwassenen: vink het betreffende rondje aan. Voor Senioren-Aikido: vink 'Volwassen' aan hieronder en vul in "Senior" onder Beroep/vak/school hierboven.
Jeugd of volwassen  


Satellietdojo Ben u ook lid van een van onze satellietdojo's?


Jaarlidmaatschap (voor volwassenen en senioren)
Als u toezegt een jaar lid te blijven, komt u in aanmerking voor een gratis pak (keikogi). Zegt u toch tussentijds op, dan betaalt u alsnog 45 euro. Dit geldt alleen voor volwassenen.
Jaarlidmaatschap   Geef hier aan of u voor een jaarlidmaatschap kiest met een pak, of een gewoon lidmaatschap.


Betaalgegevens
Ik machtig hierbij de Aikido Stichting Arnhem Jiki Shin Kan om contributie te innen van onderstaand rekeningnummer.
Overige vragen (niet verplicht)
Overig Is er sprake van fysieke klachten of medicijngebruik waarmee de instructeur rekening moet houden? Meld dit dan voor de les aan de instructeur. Wij bewaren geen medische gegevens.
 

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden. Aikido Stichting Arnhem gaat zorgvuldig om met uw gegevens, en gebruikt ze alleen voor de eigen administratie en om leerlingen te informeren over de eigen activiteiten. Zie de privacyverklaring [link].  Dit formulier wordt over een beveiligde verbinding verzonden.

U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving per mail. 

Contributie

 • Lidmaatschap volwassenen € 114 per kwartaal
 • Lidmaatschap jeugd t/m 16 jaar € 60 per kwartaal
 • Lidmaatschap studenten (met collegekaart) € 60 per kwartaal