Telefoon: 0317-617.490

Inschrijfformulier voor leerlingen van satellietdojo’s van de Aikido Stichting Arnhem Jiki Shin Kan

Hiermee schrijft u zich in als leerling van een satellietdojo van de Aikido Stichting Arnhem Jiki Shin Kan.

NB: dit staat los van uw inschrijving bij de sportinstelling waarbij u traint.

 

Verklaring

  • Door aanmelding met dit formulier verklaar ik mij te zullen houden aan de gangbare dojo-etikette tijdens de trainingen.
  • Ik stel bestuur en docenten van de Aikido Stichting Arnhem Jiki Shin Kan niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, of blessures ontstaan ten gevolge van de training. Evenmin stel ik hen/de Stichting aansprakelijk voor vermissing van bezittingen tijdens de training.
  • Mijn e-mailadres mag door de Stichting gebruikt worden voor het versturen van aikido- en clubinformatie.

Betaling Bondscontributie

Met dit formulier machtigt u de Aikido Stichting Arnhem Jiki Shin Kan om bedragen van bovenstaande bankrekening af te schrijven per jaar ten behoeve van de bondscontributie.

    • De bondscontributie bedraagt € 27,- voor volwassenen en €13,50 voor jeugdleerlingen (prijswijzigingen voorbehouden).
    • De contributie wordt ieder jaar afgeschreven na aankondiging van de penningmeester.
    • Deze machtiging loopt automatisch door en staat los van de lesgelden van het sportcentrum waar u traint.

Opzeggen dient u per mail te doen aan info@aikidostichtingarnhem.nl, minstens 1 maand voor het begin van het nieuwe kalenderjaar. Opzeggen bij uw sportcentrum geldt dus niet als opzegging bij de Aikido Stichting Arnhem.

U kunt altijd de automatische incasso stopzetten. Gebruik daarvoor de rode kaart intrekking automatische machtiging.

Persoonsgegevens
Geboortedatum  
- -  
Geslacht  


Adresgegevens
Satellietdojo
Satelietdojo   Welke dojo traint u?Betaalgegevens
U machtigt hiermee de Aikido Stichting Arnhem Jiki Shin Kan om contributie te innen van onderstaand rekeningnummer.
Overige vragen
Overige vragen (niet verplicht) Heeft u fysieke klachten of gebruikt u medicijnen waarmee de instructeur rekening moet houden? Meld dit dan voor de les aan de instructeur. Wij bewaren geen medische gegevens.
 

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dit formulier wordt over een beveiligde verbinding verzonden. Wij zullen uw gegevens nergens anders voor gebruiken dan voor onze administratie.