Telefoon: 0317-617.490

Organisatie

Stichting

De Aikido Stichting Arnhem (ASA) 'Jiki Shin Kan' is op 28 September 1995 opgericht.

Hoofdinstructeur is Piet Lagerwaard (6e dan). De naam 'Jiki Shin Kan' betekent 'oprecht hart' en is in 1991 aan de dojo´s van Piet gegeven door Minoru Kanetsuka Sensei, Piet's voormalige leraar in het Aikido. Andere leraren van de ASA zijn: Cathrien de Pater (3e dan), Houwke Ong (2e dan), Ronnie Stevens (2e dan) en Breun Gaasbeek (1e dan).

Piet is leraar niveau 4. Cathrien en Houwke zijn leraar aikido niveau 3 en Ronnie is leraar aikido niveau 2. Deze opleidingen wordt georganiseerd door Aikido Nederland en worden erkend door het NOC-NSF. Breun is voormalig karate-leraar.

Soms worden gastleraren in de lessen uitgenodigd, van andere AFN-dojo's of zelfs van aanverwante takken van sport zoals tai chi, kickboksen of yoga.

Er zijn ook zgn. 'satelliet-dojo's' in Nijmegen (aan de Radboud Universiteit) en Ede (Sportschool Venendaal). Leerlingen van deze dojo's worden bij hun eigen organisatie geadministreerd, maar vallen in technische zin onder de ASA. De ASA registreert hun examens en meldt hen aan bij de AFN. Zij kunnen ook meedoen met stages, zomerscholen en andere evenementen.

De ASA heeft een missie en visie opgesteld en onderschrijft de Erecode van de Vechtsport. Zij houdt alle aangeslotenen daaraan.

Label Veilig & Verantwoord Vechtsporten

Om deze en andere redenen is aan de ASA het Label Veilig & Verantwoord Vechtsporten van het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij toegekend.

Het Label Veilig & Verantwoord Vechtsporten is een kwalitatief onderscheidend keurmerk voor vechtsportclubs die de maatschappelijke en pedagogische waarde van vechtsport ondersteunen om zo de kwaliteit van het aanbod te verhogen en de veiligheid van sporters te waarborgen.

Bestuur

De Aikido Stichting Arnhem 'Jiki Shin Kan' staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 41052910.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Piet Lagerwaard - voorzitter
Cathrien de Pater - secretaris
Titus Meijer - penningmeester
Bianca Nikkels - algemeen bestuurslid, pr en communicatie
Breun Gaasbeek - algemeen bestuurslid
Houwke Ong - algemeen bestuurslid

Bestuurlijke vragen en vragen over lidmaatschap en contributie kunt u altijd mailen aan de en/of de . U wordt verzocht hierover niet de (andere) leraren aan te spreken, en zeker niet op de mat!

Landelijk

De Stichting is aangesloten bij de Aikido Federatie Nederland (AFN). Deze federatie is erkend door de World Aikikai Organisation (Hombu Dojo) in Japan. Ze laat zich inspireren door Terry Ezra Shihan (7e dan) uit Birkenhead (bij Liverpool) in Engeland. Hoofdinstructeurs van de AFN zijn Piet Lagerwaard en John Goverts. De AFN organiseert regelmatig weekendstages en eenmaal per jaar een zomerschool met Terry Ezra. Verder is de AFN verbonden aan de koepelorganisatie Aikido Nederland (AN), die op 18 april 2009 is opgericht en in november 2009 is toegetreden tot het NOC*NSF. Aikido Nederland was gastorganisatie van de kleinzoon van O'Sensei, Moriteru Ueshiba (Doshu), die ons land ter gelegenheid van de oprichting bezocht. Aikido Nederland organiseert regelmatig landelijke stages waaraan ook ASA-leden kunnen deelnemen. Dit gebeurt meestal in de centrale AN-dojo in Papendal (dichtbij Arnhem!). Verder verzorgt AN een rijkserkende lerarenopleiding (ook voor de leraren van de ASA),  een ongevallen- en aanspakelijkheidsverzekering, en de vertegenwoordiging van Nederland in internationale organisaties, met name de International Aikido Federation (IAF), gezeteld in Japan.

Huisregels

Overal waar de ASA een training, demonstratie of ander evenement verzorgt, gelden de huisregels van de ASA.

Algemeen

Iedereen doet wat Sensei zegt. Dit geldt ook in de kleedkamers en ook voor ouders en toeschouwers. Als Sensei er (nog) niet is, hebben de aanwezige bestuursleden de leiding, of anders de verstgevorderde leerling.

Personen die zich niet aan de regels houden of op andere manier de les verstoren, kan de toegang worden geweigerd.

Gebruik of zichtbare uitingen van van stimulerende middelen (roken, alcohol, drugs) in de dojo of bijbehorende ruimten is verboden! Wie zich hier niet aan houdt, wordt geschorst als lid.

Iedereen behandelt elkaar met respect.

Doet zich desondanks een geval van ongewenste bejegening voor, dan zoek je eerst overleg met Sensei of bestuur. Als dit niet tot oplossing leidt, kan je je wenden tot de vertrouwenspersoon die op de ledenpagina staat vermeld.

Voor en na de training

Natuurlijk zorg je voor schone, nette kleren, geknipte nagels, geen sieraden, piercings afgeplakt, haar weggebonden, schone handen en voeten.

Bij ziekte, blessures (ook buiten de les opgedaan) of andere gezondheidsrisico’s ben je verplicht dit vooraf te melden aan Sensei. Sensei beslist of je wel of niet de mat op kunt, of eventueel aangepast kan trainen.

Iedereen helpt vooraf met matten leggen en opruimen na afloop. Matten zijn kwetsbaar, dus niet buigen of slepen! Volg de aanwijzingen van Sensei en ervaren leerlingen.

Draag altijd zaalslippers in de ruimten buiten de mat!

Laat de kleedkamers na afloop netjes achter.

Tijdens de training

Let altijd op elkaars veiligheid!

Het maken van foto’s of video’s door wie dan ook zonder voorafgaande toestemming van Sensei is verboden.

Toeschouwers verstoren de les niet, praten niet met de leerlingen en leiden hen niet af. Vooral in de kinderles geldt: op de mat geeft Sensei les, niet de ouders!

Ga niet zomaar de mat af. Als het echt moet, vraag dan toestemming aan Sensei. Als je terugkomt, of te laat op de les komt, blijf dan bij de deur staan met je hand opgestoken tot je toestemming krijgt om de mat op te gaan.

Loop niet zelf te corrigeren tijdens de training. Praat zo min mogelijk. Volg de dojo-etikette die in de informatieboekjes staat beschreven.

Oefenwapens behandel je met respect. Wapens moeten heel zijn, zonder splinters. Je vervoert ze in een gesloten foedraal.

Ongevallen zijn zeldzaam, maar als er iets gebeurt: waarschuw Sensei of een senior die in de buurt is en volg zijn/haar aanwijzingen op.

Vertrouwenspersonen

Er zijn twee vertrouwenspersonen in functie bij de ASA. Zij trainen of
hebben getrained bij de ASA, maar zijn onafhankelijk van het bestuur.
Leerlingen of ouders van jeugd-leerlingen die voor klachten over de les niet
terecht kunnen bij docenten of bestuursleden, kunnen zich tot hen wenden.

Missie en visie

Onderstaand is onze missie en visie.

Missie

De Aikido Stichting Arnhem Jiki Shin Kan (ASA) wil met de principes van aikido een betekenisvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van individuen en organisaties. Voor individuen betekent dit lichamelijke en geestelijke groei, voor organisaties meer onderling respect en een betere samenwerking.

Visie

Aikido is een Japanse krijgskunst waarin de focus ligt op effectieve zelfverdediging. Het handelen is er steeds op gericht bij gewelddadige confrontaties schade te vermijden of tot een minimum te beperken. Bovendien wordt de fysieke confrontatie benut om een harmonieuze balans tussen het individu en de omringende wereld te vinden. Aikido is een non-competitieve, de-escalerende vorm van krijgskunst, gebaseerd op de principes van harmonie en kracht door ontspanning. Harmonie brengt je in verbinding met jezelf en je omgeving.

Kracht door ontspanning maakt aikido effectief voor jong en oud, man en vrouw. Met behulp van aikido-principes wil de Aikido Stichting Arnhem Jiki Shin Kan vanuit maatschappelijke betrokkenheid activiteiten ontplooien die een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving en het individu. Daarnaast wil de ASA zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met deze krijgskunst en deze laten ervaren. Deze activiteiten variëren van het zich bekwamen in souplesse, valtechnieken en weerbaarheid, tot het geven van trainingen op elk niveau.