Telefoon: 0317-617.490

Vertrouwenspersonen

Er zijn twee vertrouwenspersonen in functie bij de ASA. Zij trainen of
hebben getrained bij de ASA, maar zijn onafhankelijk van het bestuur.
Leerlingen of ouders van jeugd-leerlingen die voor klachten over de les niet
terecht kunnen bij docenten of bestuursleden, kunnen zich tot hen wenden.